Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 11 2017

Miałam zaledwie dwadzieścia parę lat, kiedy najlepsza część mojego życia się skończyła. Nie uważasz, że to straszne? Miałam w zasięgu ręki tyle możliwości, a kiedy się ocknęłam, nagle nie było niczego.
— Haruki Murakami 'Norwegian Wood'
Reposted fromkolis kolis viaImaginationMika ImaginationMika
4942 a1d9 500
Reposted fromerial erial viaImaginationMika ImaginationMika
7131 79a4 500

the-night-picture-collector:

The Return of the Mona Lisa to the Louvre after the War, Paris, 1945

5612 c525
Reposted fromscorpix scorpix viaBloodMoon BloodMoon
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett
7142 ea9e
Reposted fromBloodMoon BloodMoon
2144 e75c 500
Reposted fromBloodMoon BloodMoon
2911 34a1
Reposted fromhaddvck haddvck viaimpressive impressive
Głupia rzecz, miłość. Poznajesz, kochasz, cierpisz. Potem jesteś znudzony albo zdradzony.
— B.Prus
Reposted fromdotknij dotknij viaimpressive impressive
7905 35a8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaimpressive impressive
6019 6613 500
Reposted fromtwice twice viaimpressive impressive
Gdy masz szesnaście lat, odruchowo pijesz tanie wina w parku, w którym zgubiłeś się w dzieciństwie. Jakbyś chciał mu udowodnić, że go pokonałeś, że znasz go na wylot: upijasz się, pokazując mu - hej, mogę zgubić się sam w sobie, ale tutaj, w tobie, na pewno znajdę drogę. I pewnie gdy jesteś koło trzydziestki, w identycznym odruchu w drodze do roboty przejeżdżasz obok mieszkania pierwszej dziewczyny, którą dymałeś. Za każdym razem chcąc się zatrzymać, wysiąść, przewinąć kasetę z czasem, iść do niej, i tym razem zrobić to naprawdę dobrze. Tak, żeby podrapała ci plecy, a nie jak wtedy, gdy starała się uśmiechać, w ogóle nie wiedząc, co ci powiedzieć.
— "Radio Armageddon" Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viaimpressive impressive
2850 40a7
Reposted fromsohryu sohryu vialanabanana lanabanana
5213 9758 500

renxiaoyao:

raminified:

Elliot and Qwerty, the cat.

@cyberluv

February 20 2017

Kalaloch Beach, WA
Reposted fromkasjencja kasjencja viatedibea tedibea
Reposted fromheima heima viapiglet piglet
Reposted fromshakeme shakeme viapiglet piglet
8052 c345 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vianiiks niiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl