Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2017

7076 7e0d 500
Reposted fromposzum poszum viathatwasntadream thatwasntadream
1520 6700 500
Reposted frommakle makle vialittlefool littlefool
8221 ba42 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viapleassure pleassure

August 06 2017

5439 87b9

April 11 2017

Miałam zaledwie dwadzieścia parę lat, kiedy najlepsza część mojego życia się skończyła. Nie uważasz, że to straszne? Miałam w zasięgu ręki tyle możliwości, a kiedy się ocknęłam, nagle nie było niczego.
— Haruki Murakami 'Norwegian Wood'
Reposted fromkolis kolis viaImaginationMika ImaginationMika
4942 a1d9 500
Reposted fromerial erial viaImaginationMika ImaginationMika
7131 79a4 500

the-night-picture-collector:

The Return of the Mona Lisa to the Louvre after the War, Paris, 1945

5612 c525
Reposted fromscorpix scorpix viaBloodMoon BloodMoon
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett
7142 ea9e
Reposted fromBloodMoon BloodMoon
2144 e75c 500
Reposted fromBloodMoon BloodMoon
2911 34a1
Reposted fromhaddvck haddvck viaimpressive impressive
Głupia rzecz, miłość. Poznajesz, kochasz, cierpisz. Potem jesteś znudzony albo zdradzony.
— B.Prus
Reposted fromdotknij dotknij viaimpressive impressive
7905 35a8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaimpressive impressive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl